Wat is een paringspotlood?

Een paringspotlood is een dik potlood welke veelal door timmerlieden wordt gebruikt. Dit potlood heeft aan beide uiteinde een granietstift met twee verschillende kleuren, rood en blauw. Met de twee verschillende kleuren wordt het potlood gebruikt voor het merken en paren van werkstukken. Dit is handig wanneer er met grote hoeveelheden gezaagde onderdelen word gewerkt. Door het merken met de juiste kleuren van de gezaagde onderdelen, kan je gemakkelijk zien elke onderdelen bij elkaar horen en wat afval is.

Rood wordt gebruikt om zaagafval aan te duiden en blauw is voor het paren van de werkstukken.

Paringspotlood