Hoeveel is een meter?

De Meter is de SI-eenheid voor lengte. De meter is in 1983 gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299.792.458 seconde aflegt in vacuüm. 100 centimeter of 1.000 millimeter zijn een meter.

Van de 7 SI-basiseenheden is de meter er één van. De meter vormt de basis van het metrieke stelsel. Van een meter zijn andere oppervlakte-eenheden afgeleid. Denk hierbij aan de vierkante meter m² of kubieke meter m³.

In de loop van de geschiedenis is de definitie van een meter een aantal keren veranderd. Door de ontwikkeling van de wetenschap zijn er tekens nauwkeurige meetmethodes beschikbaar. De meter is hierdoor niet ”veranderd” maar de definitie van een meter werd nauwkeuriger gemaakt.

De meter word ook in commerciële termen gebruikt. Zo kunnen termen als ”strekkende” of ”lopende” meter worden gebruikt. Deze termen worden bijvoorbeeld gebruikt om de prijs van vloeren of bij een schilderwerk aan te geven.