Hoeveel is een hectare?

Hectare is een eenheid van oppervlakte. Eén hectare is 100 m x 100 m= 10 000 m². Een hectare word afgekrot als ha.

Een hectarte is afkomstig van hecto-are, wat staat voor 100 aren (een maatvoering welke doorgaans niet zoveel meer gebruikt word. In een vierkante km² zitten wel 100 hectarte. Een vierkante kilometer heeft een oppervlakte van 1 000 000 m².

Hectaren zijn sinds de invoering van het metriek stelsel in het jaar 1816 een bestaande eenheid maat. Voor deze tijd werden er begrippen gebruikt als bunder en morgen. Deze twee begrippen zijn ongeveer gelijk aan een hectare welke berekend waren op basis van de in die tijd geldende lengte maten zoals: een el, voet, roede en duim. De afmetingen welke met deze termen aangeduid werden konden per plaats of gebied van elkaar verschillen. Deze benamingen worden tegenwoordig haast niet meer gebruikt. Waar je dit nog wel kunt terugvinden is bij gebruik van de lokale spreektaal.

Een hectarte kan ook vergeleken worden met de grootte van een voetbalveld. Een voetbalveld is echter een stuk kleiner dan een hectare. De KNVB pleit dat een voetbalveld 100 tot 105 meter lang mag zijn en 64 tot 68 meter breed. De grote van een voetbalveld varieert dus tussen de 6400 m² en de 7140m². Om over een hectare te spreken, word er ook wel eens een vergelijking gemaakt met een voetbalveld. De formulie in deze is dan twee voetbalvelden aan elkaar op de langste lengte tegen elkaar aan. Twee- voetbalvelden is dus ongeveer gelijk aan één hectare.